Skip to content

Nabídka služeb, geodetických prací

Práce v oblasti Katastru nemovitostí (KN)

Geometrický plán (GP) – technický podklad pro vyhotovení listin ke změnám v KN, je-li třeba změnu zobrazit v katastrální mapě

Vyhotovujeme pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy
 • vyznačení nebo změnu obvodu vodního díla
 • doplnění do KN o pozemek evidovaný dosud ve zjednodušené evidenci
 • opravu zákresu nemovitosti v katastrální mapě
 • průběh vytyčené hranice pozemků
 • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene

Vytyčení hranice pozemků – vyznačení polohy hranice v terénu dle údajů KN

 • chcete-li předejít případným sporům o poloze hranice, následuje její zpřesnění (musí se vyhotovit GP)

Poradenské služby v oblasti KN

 

Práce v oblasti Inženýrské geodézie (IG)

Geodetické podklady  – polohové a výškové zaměření pro projektování staveb

(zaměření terénu, okolních staveb, povrchových znaků inženýrských sítí)

Vytyčení stavby – polohové nebo prostorové vytyčení dle projektové dokumentace

Zaměření skutečného provedení stavby – polohové a výškové zaměření po dokončení