Skip to content

Elektronicky ověřený geometrický plán

Od 1.7.2014  je již povinností pro geodety odevzdávat výsledky zeměměřických činností v elektronické podobě a elektronicky ověřené. To znamená, že našim zákazníkům můžeme předat geometrický plán (GP) v elektronické podobě (ve formátu PDF). Předání GP v listinné podobě je samozřejmě také nadále možné.