Skip to content

Nový katastrální zákon

S novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) nabude účinnosti od 1. ledna 2014 také nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb., nová katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí č. 358/2013 Sb. a nový formulář „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ , který stavovuje vyhláška č. 359/2013 Sb.

Jsou k dispozici na stránkách ČÚZK zde.