Skip to content

Ceník našich služeb, geodetických prací

Nejsem plátce DPH  =>  DPH se k ceně tedy nepřipočítává.

Ceník je platný od 18.2.2022.

 

Geometrický plán

měrnou jednotkou (MJ) je 100 m délky nové nebo měněné hranice

1. MJ ………………………………   5.800,- Kč
každá další MJ ……………………   2.900,- Kč

 

Vytyčení hranice pozemků

měrnou jednotkou (MJ) je 100 m délky vytyčované hranice

1. MJ ………………………………   5.800,- Kč
každá další MJ ……………………   2.900,- Kč

 

Geodetické podklady (zaměření pro projekt)

měrnou jednotkou (MJ) je 1 ha zaměřovaného území

nezastavěné území, nezalesněné území, přehledný rovnoměrný terén
každá MJ …………………………   5.800,- Kč

zastavěné území, zalesněné/křovinaté území, výškově členitý terén
každá MJ …………………………   11.600,- Kč

zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt RD, území cca 1000 m2
dle náročnosti ……………………   2.900,- Kč  až  5.800,- Kč

 

Vytyčení stavby

vždy se započítává výjezd  a  měrnou jednotkou (MJ) je 1 vytyčovaný bod

výjezd ………………………………   1.500,- Kč

1. až 10. MJ …………………………     250,- Kč
11. až 50. MJ …………………………  180,- Kč
každá další MJ ………………………    100,- Kč

zřízení výškového bodu ……………    600,- Kč

 

Zaměření skutečného provedení stavby

měrnou jednotkou (MJ) je 20 zaměřených bodů

každá MJ …………………………   3.500,- Kč