Skip to content

Ceník našich služeb, geodetických prací

Nejsem plátce DPH  =>  DPH se k ceně tedy nepřipočítává.

Ceník je pouze orientační. Cena je vždy řešena individuálně. Neváhejte proto zavolat, či napsat e-mail.

 

Geometrický plán

měrnou jednotkou (MJ) je 100 m délky nové nebo měněné hranice

1. MJ ………………………………   5.000,- Kč
každá další MJ ……………………   2.500,- Kč

 

Vytyčení hranice pozemků

měrnou jednotkou (MJ) je 100 m délky vytyčované hranice

1. MJ ………………………………   5.000,- Kč
každá další MJ ……………………   2.500,- Kč

 

Geodetické podklady (zaměření pro projekt)

měrnou jednotkou (MJ) je 1 ha zaměřovaného území

nezastavěné území, nezalesněné území, přehledný rovnoměrný terén
každá MJ …………………………   5.000,- Kč

zastavěné území, zalesněné/křovinaté území, výškově členitý terén
každá MJ …………………………   10.000,- Kč

 

Vytyčení stavby

vždy se započítává výjezd  a  měrnou jednotkou (MJ) je 1 vytyčovaný bod

výjezd ………………………………   1.300,- Kč

1. až 10. MJ …………………………     225,- Kč
11. až 50. MJ …………………………  150,- Kč
každá další MJ ………………………    100,- Kč

zřízení výškového bodu ……………    500,- Kč

 

Zaměření skutečného provedení stavby

měrnou jednotkou (MJ) je 20 zaměřených bodů

každá MJ …………………………   3.000,- Kč